Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

1. Αυχενική ενδοσκοπική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή ή/και τρηματεκτομή

α. Πρόσθια
β. Οπίσθια
2. Θωρακική ενδοσκοπική δισκεκτομή
3. Οσφυική ενδοσκοπική δισκεκτομή, οστεοφυτεκτομή ή/και τρηματεκτομή

α. Οπισθιοπλάγια ενδοσκοπική δισκεκτομη ή/και τρημακεκτομή
β. Οπίσθια ενδοσκοπική δισκεκτομή
γ. Οπίσθια ενδοσκοπική αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα
δ. Πρόσθια ενδοσκοπική δισκεκτομή