Χειρουργική Πόνου

1. Διαδερμική laser (λέιζερ) δισκεκτομή
2. Block ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων
3. Ενδοσκοπική εξαϋλωση με Laser (λέιζερ) του οπίσθιου δευτερεύοντος κλάδου
4. Radio Frequency (διαθερμοπηξία) του οπίσθιου δευτερεύοντος κλάδου
5. Νευρολύσεις νωτιαίων ριζών, γαγγλίων ή/και συμπαθεκτομή
6. Τοποθέτηση αντλίας πόνου
7. Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη
8. Διαδερμική χορδοτομή